Redactie

COLECTIVUL DE REDACŢIE
Preot dr. Viorel Ioan Vârlan;
Carmen Veronica Steiciuc;
Dr. Ioan Ieţcu; Preot dr. Theodor Damian;
Prof. Adrian Popovici
Secretar de redacţie: Elena Daniela Vârlan
Fotoreporter: Gherhard Onesciuc
REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA
Fundaţia „IN MEMORIAM”
Str. Trandafirilor f.n. — SUCEAVA